Voor het afrekenen met huurders worden servicekosten doorberekend, zoals stookkosten, huismeester en water. Op basis van voorschotten en werkelijke kosten, rekening houdend met zaken als leegstand, wordt per jaar de afrekening bepaald.

Micon-IT heeft hiervoor een servicekostenmodule gemaakt, die de brongegevens uit het hoofdsysteem haalt of van leveranciers ontvangt, daarna alle afreken- en goedkeuringsfaciliteiten voor haar rekening neemt en het eindresultaat weer terug levert aan het hoofdsysteem inclusief alle output richting de huurders.

meer informatie

Interesse gewekt?

Wilt u ontdekken hoe Micon-IT de informatie van uw bedrijf inzichtelijk maakt. En welke rol IT daarin kan spelen? We leggen alles graag uit.